Frankrike: CNIL påminner om skyldigheter efter stort dataintrång

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har publicerat ett uttalande efter att myndigheten informerats av media om publiceringen av en fil som innehåller hälsoinformation om nästan 500 000 personer. CNIL har inlett en utredning för att officiellt bekräfta tillgängligheten av filen. CNIL:s utredning indikerar dock att det rör sig om ett stort och allvarligt dataintrång, och att uppgifterna kan komma från medicinska laboratorier.

Enligt CNIL ska personuppgiftsansvariga meddela CNIL inom 72 timmar efter att de blivit medvetna om händelsen. Dessutom ska personuppgiftsansvariga, när dataintrånget sannolikt skapar en hög risk för enskildas rättigheter och friheter, informera de registrerade att deras uppgifter har äventyrats och publicerats online.

CNIL påminner också om att personuppgiftsansvariga har en skyldighet att säkerställa säkerheten för de uppgifter de behandlar på ett sätt som står i proportion till riskerna, och särskilt för känsliga uppgifter som hälsoinformation.

Mer information

Källa: CNIL:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.