Frankrike: CNIL påminner om skyldigheter efter stort dataintrång

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har publicerat ett uttalande efter att myndigheten informerats av media om publiceringen av en fil som innehåller hälsoinformation om nästan 500 000 personer. CNIL har inlett en utredning för att officiellt bekräfta tillgängligheten av filen. CNIL:s utredning indikerar dock att det rör sig om ett stort och allvarligt dataintrång, och att uppgifterna kan komma från medicinska laboratorier.

Enligt CNIL ska personuppgiftsansvariga meddela CNIL inom 72 timmar efter att de blivit medvetna om händelsen. Dessutom ska personuppgiftsansvariga, när dataintrånget sannolikt skapar en hög risk för enskildas rättigheter och friheter, informera de registrerade att deras uppgifter har äventyrats och publicerats online.

CNIL påminner också om att personuppgiftsansvariga har en skyldighet att säkerställa säkerheten för de uppgifter de behandlar på ett sätt som står i proportion till riskerna, och särskilt för känsliga uppgifter som hälsoinformation.

Mer information

Källa: CNIL:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.