Frankrike: CNIL påminner om skyldigheter efter stort dataintrång

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har publicerat ett uttalande efter att myndigheten informerats av media om publiceringen av en fil som innehåller hälsoinformation om nästan 500 000 personer. CNIL har inlett en utredning för att officiellt bekräfta tillgängligheten av filen. CNIL:s utredning indikerar dock att det rör sig om ett stort och allvarligt dataintrång, och att uppgifterna kan komma från medicinska laboratorier.

Enligt CNIL ska personuppgiftsansvariga meddela CNIL inom 72 timmar efter att de blivit medvetna om händelsen. Dessutom ska personuppgiftsansvariga, när dataintrånget sannolikt skapar en hög risk för enskildas rättigheter och friheter, informera de registrerade att deras uppgifter har äventyrats och publicerats online.

CNIL påminner också om att personuppgiftsansvariga har en skyldighet att säkerställa säkerheten för de uppgifter de behandlar på ett sätt som står i proportion till riskerna, och särskilt för känsliga uppgifter som hälsoinformation.

Du kan läsa CNIL:s pressmeddelande, endast tillgänglig på franska, här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.