Finland: Dataombudsmannens byrå uttalar sig om CNIL:s beslut avseende Google Analytics

Den finska dataskyddsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har gjort ett uttalande om den franska dataskyddsmyndighetens (CNIL) beslut i vilket CNIL ansåg att användningen av Google Analytics på en webbplats inte var förenlig med dataskyddsförordningen (läs mer om detta här).

Enligt Dataombudsmannens byrå hanterades beslutet i ett gränsöverskridande förfarande mellan de europeiska dataskyddsmyndigheterna som gemensamt bedömt de villkor under vilka personuppgifter som samlats in genom Google Analytics har överförts till USA och riskerna för de registrerade till följd av överföringen. Dataombudsmannens byrå betonar också att enligt beslutet är de skyddsåtgärder som Google LLC infört för överföringen av personuppgifter via Google Analytics inte tillräckliga och de kommer inte att hindra den amerikanska underrättelsetjänsten från att få tillgång till uppgifterna.

Mot bakgrund av detta anser Dataombudsmannens byrå att användningen av Google Analytics utgör en risk för webbplatsanvändare vars uppgifter samlas in och överförs till USA. Dataombudsmannens byrå noterade också att den finska tillsynsmyndigheten har pågående ärenden med anledning av de 101 klagomål som lämnats in av organisationen noyb.

Du kan läsa pressmeddelandet här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.