Search
Close this search box.

EU: Vilka är de viktigaste delarna i nya Data Act?

Data Act (dataförordningen), som antogs av rådet den 27 november 2023, är ett centralt lagstiftningsinitiativ inom EU:s strategi för data som syftar till att göra EU till en ledare i vårt datadrivna samhälle.

Tillämpningsområde

Data Act gör det möjligt för användare av uppkopplade enheter, från smarta hushållsapparater till intelligenta industrimaskiner, att få tillgång till data som genereras av dem och som ofta uteslutande tas tillvara av tillverkarna och tjänsteleverantörerna.

När det gäller data om sakernas internet (IoT) fokuserar Data Act särskilt på funktionen hos de data som samlas in av uppkopplade produkter i stället för på produkterna i sig. Här införs en distinktion mellan ”produktdata” och ”data från tillhörande tjänster”, från vilka lättillgängliga data kan delas.

Data Act säkerställer också en adekvat skyddsnivå för företagshemligheter och immateriella rättigheter, åtföljt av relevanta skyddsåtgärder mot eventuellt missbruk. Samtidigt som den nya förordningen främjar datadelning syftar den även till att stödja EU-industrin och på samma gång föreskriva skyddsåtgärder för exceptionella omständigheter och tvistlösningsmekanismer.

Datadelning och ersättning

Data Act innehåller åtgärder för att förhindra missbruk av avtalsmässiga obalanser i avtal om datadelning till följd av oskäliga avtalsvillkor som ålagts av en part med betydligt starkare förhandlingsposition. Dessa åtgärder kommer att skydda företag i EU från orättvisa avtal och ge små och medelstora företag större handlingsutrymme. Dessutom ger förordningen ytterligare vägledning från EU-kommissionen om rimlig ersättning till företag för att de gör data tillgängliga.

Förordningen ger offentliga organ, EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och EU:s organ möjlighet att få åtkomst till och använda data som innehas av den privata sektorn och som är nödvändiga under exceptionella omständigheter, särskilt i händelse av samhällskriser, till exempel översvämningar och skogsbränder, eller för att fullgöra ett uppdrag av allmänt intresse.

När det gäller begäranden om tillgång till uppgifter i sammanhanget ”företag till myndigheter” föreskrivs i den nya förordningen att personuppgifter endast kommer att delas under exceptionella omständigheter, såsom vid en naturkatastrof, en pandemi, en terroristattack, och om de uppgifter som behövs inte är tillgängliga på annat sätt. Mikroföretag och små företag kommer också att bidra med sina data i sådana fall och kommer att kompenseras.

Fördelar för konsumenterna

Data Act gör det möjligt för konsumenterna att enkelt byta från en molnleverantör till en annan. Skyddsåtgärder mot olaglig överföring av data har också införts, liksom interoperabilitetsstandarder för datadelning och databehandling. Slutligen förväntas den nya lagen göra eftermarknadsservice av vissa apparater billigare och effektivare.

Styrningsmodell

Data Act bevarar medlemsländernas flexibilitet när det gäller att organisera genomförandet och kontrollen av efterlevnaden på nationell nivå. Den samordnande myndigheten, i de medlemsländer där en sådan samordningsroll krävs, kommer att fungera som gemensam kontaktpunkt och betecknas som ”datasamordnare”.

Mer information

Källa: Data Act (2022/0047)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.