EU: Utskott i EU-parlamentet har röstat för Data Act

Europaparlamentets utskott för industri, forskning och energi har röstat för dataakten (Data Act) som innebär harmoniserade regler för delning av data som genereras genom användning av uppkopplade produkter eller relaterade tjänster, till exempel sakernas internet och industrimaskiner.

Syftet med dataakten är att främja innovation genom att undanröja hinder för konsumenters och företags tillgång till uppgifter. Lagförslaget ska bidra till utvecklingen av nya tjänster, särskilt inom sektorn för artificiell intelligens (AI) där enorma datamängder behövs för att träna algoritmer. Det kan också leda till bättre priser för eftermarknadstjänster och reparationer av uppkopplade enheter.

Dataakten ska också underlätta byte mellan leverantörer av molntjänster och andra databehandlingstjänster och införa skyddsåtgärder mot olaglig internationell dataöverföring från leverantörer av molntjänster.

Betänkandet antogs av ledamöterna med 59 röster för, 0 röster emot och 11 nedlagda röster. Det kommer att läggas fram för omröstning i hela parlamentet under plenarsessionen den 13-16 mars 2023.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.