Search
Close this search box.

EU: Rådet antar ny förordning om skälig åtkomst till och användning av data (Data Act)

Den 27 november 2023 antog rådet en ny förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data, dataförordningen eller Data Act.

Dataförordningen ålägger tillverkare och tjänsteleverantörer att låta sina användare, oavsett om de är företag eller privatpersoner, få tillgång till och återanvända data som genereras genom användningen av deras produkter eller tjänster, oavsett om det gäller kaffebryggare eller vindturbiner. Den gör det också möjligt för användarna att dela dessa data med tredje parter, till exempel skulle bilägare i framtiden kunna välja att dela vissa fordonsdata med en mekaniker eller med sitt försäkringsbolag.

I förordningen fastställs nya regler om vem som kan få åtkomst till och använda data som genererats i EU inom alla ekonomiska sektorer. Den syftar till att:

  • säkerställa en rättvis fördelning av värdet från data bland aktörer i den digitala miljön
  • stimulera en konkurrenskraftig datamarknad
  • öppna möjligheter till datadriven innovation
  • göra data mer tillgängliga för alla

Den nya förordningen ska också underlätta byte av leverantörer av databehandlingstjänster, den inför skyddsåtgärder mot olagliga överföringar av data och den föreskriver att standarder för interoperabilitet utarbetas för vidareutnyttjande av data mellan sektorer.

Dataförordningen kommer att ge både privatpersoner och företag större kontroll över sina data genom förstärkt rätt till dataportabilitet, med enkel kopiering eller överföring av data från olika tjänster där data genereras genom smarta objekt, maskiner och enheter. Den nya förordningen ger konsumenterna och företagen möjlighet att påverka vad som får göras med de data som genereras av deras uppkopplade produkter.

Efter rådets formella antagande kommer den nya förordningen under de kommande veckorna att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft den tjugonde dagen efter offentliggörandet. Förordningen ska tillämpas från och med 20 månader efter den dag då den träder i kraft.

Mer information

Källa: Data Act (2022/0047)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.