EU: Överföring av personuppgifter till Storbritannien efter Brexit

I och med Storbritanniens utträde ur EU är de, från den 1 januari 2021, att betrakta som ett tredjeland i dataskyddsförordningens (“GDPR”) mening. Överföring av personuppgifter till tredjeländer får endast ske om det är förenligt med artiklarna 44-50 i GDPR (läs mer om detta här).

Den 24 december 2020 kom EU-kommissionen och Storbritannien överens om ett avtal för att reglera förhållandet dem emellan från den 1 januari 2021. Avtalet innebär att personuppgifter fortfarande fritt kan överföras från medlemsstater i EU till Storbritannien fram till den 30 juni 2021 utan att kraven i artiklarna 44-50 i GDPR måste vara uppfyllda. Avtalet utgör inte något beslut om adekvat skyddsnivå som avses i artikel 45 i GDPR, utan är istället en tillfällig lösning i avvaktan på ett eventuellt beslut om en adekvat skyddsnivå i Storbritannien.

Läs mer om det tillfälliga avtalet, endast tillgänglig på engelska, här.

Läs frågor och svar får EU-kommissionen om avtalet, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.