EU: Överföring av personuppgifter till Storbritannien efter Brexit

I och med Storbritanniens utträde ur EU är de, från den 1 januari 2021, att betrakta som ett tredjeland i dataskyddsförordningens (“GDPR”) mening. Överföring av personuppgifter till tredjeländer får endast ske om det är förenligt med artiklarna 44-50 i GDPR (läs mer om detta här).

Den 24 december 2020 kom EU-kommissionen och Storbritannien överens om ett avtal för att reglera förhållandet dem emellan från den 1 januari 2021. Avtalet innebär att personuppgifter fortfarande fritt kan överföras från medlemsstater i EU till Storbritannien fram till den 30 juni 2021 utan att kraven i artiklarna 44-50 i GDPR måste vara uppfyllda. Avtalet utgör inte något beslut om adekvat skyddsnivå som avses i artikel 45 i GDPR, utan är istället en tillfällig lösning i avvaktan på ett eventuellt beslut om en adekvat skyddsnivå i Storbritannien.

Läs mer om det tillfälliga avtalet, endast tillgänglig på engelska, här.

Läs frågor och svar får EU-kommissionen om avtalet, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.