EU: Överföring av personuppgifter till Storbritannien efter Brexit

I och med Storbritanniens utträde ur EU är de, från den 1 januari 2021, att betrakta som ett tredjeland i dataskyddsförordningens (“GDPR”) mening. Överföring av personuppgifter till tredjeländer får endast ske om det är förenligt med artiklarna 44-50 i GDPR (läs mer om detta här).

Den 24 december 2020 kom EU-kommissionen och Storbritannien överens om ett avtal för att reglera förhållandet dem emellan från den 1 januari 2021. Avtalet innebär att personuppgifter fortfarande fritt kan överföras från medlemsstater i EU till Storbritannien fram till den 30 juni 2021 utan att kraven i artiklarna 44-50 i GDPR måste vara uppfyllda. Avtalet utgör inte något beslut om adekvat skyddsnivå som avses i artikel 45 i GDPR, utan är istället en tillfällig lösning i avvaktan på ett eventuellt beslut om en adekvat skyddsnivå i Storbritannien.

Läs mer om det tillfälliga avtalet, endast tillgänglig på engelska, här.

Läs frågor och svar får EU-kommissionen om avtalet, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Tillfälliga avtalet, frågor och svar får EU-kommissionen om avtalet

 

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.