Search
Close this search box.

EU: Nya tolkningsfrågor om begreppet behandling av personuppgifter enligt GDPR och jämkning av rätten att få tillgång till allmänna handlingar

Östra Finlands hovrätt (Finland) har framställt en ny begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen avseende begreppet behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och jämkning av rätten att få tillgång till allmänna handlingar.

Följande tolkningsfrågor har ställts av Östra Finlands hovrätt:

  1. Utgör en muntlig överföring av personuppgifter en behandling av personuppgifter i den mening som avses i artikel 2.1 jämförd med artikel 4 led 2 GDPR?
  2. Kan allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar jämkas samman med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artikel 86 GDPR genom att ge obegränsad tillgång till uppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser som rör en fysisk person från en domstols personregister, när syftet med begäran är att uppgifterna ska överföras till sökanden muntligen?
  3. Har det betydelse för svaret på fråga 2 om sökanden är ett bolag eller en privatperson?

Mer information

Källa: Begäran om förhandsavgörande (C-740/22)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.