EU: Ny rapport om användning av artificiell intelligens inom offentlig sektor

EU-kommissionen har publicerat en ny rapport om användning av artificiell intelligens (AI) inom offentlig sektor. Rapporten är resultatet av en kartläggning som genomfördes av AI Watch, Europeiska kommissionens kunskapstjänst för AI. I rapporten presenteras resultaten av kartläggningen av användningen av AI inom offentlig sektor.

Rapporten innehåller en analys av EU-ländernas nationella AI-strategier som fokuserar på hur strategierna beskriver politiska åtgärder för att hantera utvecklingen av AI inom offentlig sektor. Vidare innehåller rapporten en inventering av AI-tillämpningar som används av offentlig sektor och redovisar över 680 AI-tillämpningar som används på olika områden som bland annat automatiserat beslutsfattande. Därutöver innehåller rapporten fördjupade fallstudier som i detalj beskriver de faktorer och konsekvenser som är avgörande för en ansvarsfull utveckling och användning av AI.

Resultaten visar att användningen av AI i offentlig sektor ökar samtidigt användningen av AI fortfarande är ojämn. En ökad användning av AI kan enligt rapporten potentiellt leda till högre effektivitet inom offentlig sektorn, samtidigt kvarstår dock hinder för en ökad användning av AI. Utmaningarna är bland annat att säkerställa rätt balans mellan expertis och kapacitet, säkerställa ett starkt samarbete, förbättra dataförvaltning och riskminimering.

Läs rapporten, endast tillgänglig på engelska, här.

Vill du lära dig mer om AI, GDPR och den nya AI-förordningen? Gå vår nya kurs GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter (distans).

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.