EU: NOYB lämnar in 422 formella klagomål om olagliga cookie-banners

Som en del av ett ettårigt projekt om olagliga cookie-banners har noyb kontrollerat, varnat och tillämpat reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”) på upp till 10 000 webbplatser runt om i Europa. Efter att ha skickat en skriftlig varning och ett “utkast på klagomål” till mer än 500 företag den 31 maj 2021 (läs mer om detta här), åtgärdades 42 procent av alla överträdelser inom 30 dagar. 82 procent av alla företag har emellertid inte helt slutat att bryta mot reglerna i GDPR.

Som följd av detta har noyb lämnat in 422 klagomål till tio olika tillsynsmyndigheter. Nu blir det upp till tillsynsmyndigheterna att granska klagomålen från noyb och fatta beslut om företagen agerat i strid med GDPR eller inte. Enligt noyb borde de första besluten komma i slutet av året. I avvaktan på tillsynsmyndigheternas beslut fortsätter noyb med organisationens granskning av webbplatser.

Ta del av inlägget, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Noyb:s inlägg

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.