EU: NOYB lämnar in 422 formella klagomål om olagliga cookie-banners

Som en del av ett ettårigt projekt om olagliga cookie-banners har noyb kontrollerat, varnat och tillämpat reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”) på upp till 10 000 webbplatser runt om i Europa. Efter att ha skickat en skriftlig varning och ett “utkast på klagomål” till mer än 500 företag den 31 maj 2021 (läs mer om detta här), åtgärdades 42 procent av alla överträdelser inom 30 dagar. 82 procent av alla företag har emellertid inte helt slutat att bryta mot reglerna i GDPR.

Som följd av detta har noyb lämnat in 422 klagomål till tio olika tillsynsmyndigheter. Nu blir det upp till tillsynsmyndigheterna att granska klagomålen från noyb och fatta beslut om företagen agerat i strid med GDPR eller inte. Enligt noyb borde de första besluten komma i slutet av året. I avvaktan på tillsynsmyndigheternas beslut fortsätter noyb med organisationens granskning av webbplatser.

Ta del av inlägget, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.