Search
Close this search box.

EU: noyb invänder mot Metas förslag att ta ut 160 euro per månad för annonsfri Instagram eller Facebook

Meta planerar att införa en ny modell där EU-användare måste betala 160 euro per år om de inte vill ge upp sin grundläggande rätt till integritet på plattformar som Instagram och Facebook. noyb förklarar bakgrunden och konsekvenserna av detta beslut, samt de juridiska och etiska frågor som det väcker.

Bakgrunden till förslaget är att Meta fått kritik för att bryta mot dataskyddsförordningen (GDPR) som ger användare rätt att bestämma över sina personuppgifter. Meta har tidigare försökt kringgå GDPR genom att hävda att användarna samtycker till att deras personuppgifter används för annonsering, men detta har ogiltigförklarats av både den Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) och EU-domstolen.

Konsekvenserna är att Meta nu vill ta ut en avgift på 160 euro per år från de användare som inte vill samtycka till att deras personuppgifter används för annonsering. Meta hoppas kunna stödja sig på sex ord från en dom i EU-domstolen som skulle tillåta dem att göra detta. Förslaget väcker dock starkt motstånd från noyb som menar att grundläggande rättigheter inte kan säljas och att Metas nya modell kommer att utmanas i domstolarna.

De juridiska och etiska frågor som noyb tar upp är bland annat om Metas nya modell förenlig med GDPR och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, om det är rimligt att användare måste betala för att njuta av sina grundläggande rättigheter, om det är rättvist att skapa en tvådelad marknad där endast de rika kan ha integritet, om det är ansvarsfullt att låta ett stort teknikföretag bestämma över användarnas personuppgifter, samt om det är möjligt att skapa ett alternativt system som respekterar användarnas integritet och stöder journalistiken.

Mer information

Källa: noybs inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.