Search
Close this search box.

EU: Gemensamt uttalande om hälsodata och European Health Data Space

Vid ett plenarmöte den 12 juli 2022 antog Europeiska dataskyddsnämnden (EDPB) och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) ett gemensamt yttrande om European Health Data Space (EHDS).

European Health Data Space är en del av EU:s datastrategi och avser att skapa en reglering av ett hälsospecifikt gemensamt europeiskt datautrymme med syftet att:

  • stärka individens rätt till kontroll över sina egna hälsouppgifter,
  • stärka användningen och utbytet av hälsodata för bättre tillhandahållande av hälsotjänster och behandling, forskning, innovation och beslutsfattande, samt
  • göra det möjligt för EU att fullt ut utnyttja potentialen som ligger i säkert utbyte, användning och återanvändning av hälsodata både nationellt och över nationella gränser.

EDPB och EDPS har i sitt gemensamma yttrande bland annat problematiserat att European Health Data Space tillåter delning och återanvändning av många olika kategorier av hälsodata, så kallad sekundär användning av data, som potentiellt kan avslöja mycket känslig information om individer, för många olika och breda ändamål.

European Health Data Space kompletterar dataskyddsförordningen på flera områden, men EDPB och EDPS anser att det finns ett behov av ytterligare förtydligande av samspelet mellan European Health Data Space och dataskyddsreglerna, så att lagbestämmelserna inte ge upphov till misstolkningar som potentiellt skulle kunna sänka skyddsnivån för de registrerade EU-medborgarna.

EDPB och EDPB anser att framgången för European Health Data Space kommer att bero på en solid rättslig grund för behandlingen av personuppgifter, inrättandet av en stark datastyrningsmekanism och effektiva garantier för skyddet av rättigheterna och intressena för fysiska personer som till fullo följer dataskyddsförordningen.

Mer information

Källa: Gemensamt uttalande från EDPB/EDPS, Pressmeddelande från plenarmötet

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.