EU: EU:s medlemsstater är överens om ministerrådets utkast till ePrivacy-förordningen

Den 10 februari 2021 enades EU:s medlemsstater om Europeiska unionens råd (“ministerrådets”) förhandlingsmandat för reviderade regler om skydd av integritet och sekretess vid användning av elektroniska kommunikationstjänster. Dessa uppdaterade regler för “ePrivacy” kommer att definiera fall där tjänsteleverantörer får bearbeta elektronisk kommunikationsinformation eller har tillgång till data som lagras på slutanvändarnas enheter. Dagens avtal tillåter det portugisiska ordförandeskapet att inleda samtal med Europaparlamentet om den slutliga texten.

Utkastet till ePrivacy-förordningen kommer att upphäva det befintliga ePrivacy-direktivet. Den nya förordningen kommer att fungera som lex specialis till dataskyddsförordningen (“GDPR”) vilket innebär att den kommer att specificera och komplettera GDPR. Till skillnad från GDPR kommer till exempel många bestämmelser om e-integritet att gälla för både fysiska och juridiska personer.

Ta del av ministerrådets pressmeddelande här och förhandlingsmandat för reviderade regler här, båda endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: Ministerrådets pressmeddelande, förhandlingsmandat för reviderade regler

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.