EU: EU:s medlemsstater är överens om ministerrådets utkast till ePrivacy-förordningen

Den 10 februari 2021 enades EU:s medlemsstater om Europeiska unionens råd (“ministerrådets”) förhandlingsmandat för reviderade regler om skydd av integritet och sekretess vid användning av elektroniska kommunikationstjänster. Dessa uppdaterade regler för “ePrivacy” kommer att definiera fall där tjänsteleverantörer får bearbeta elektronisk kommunikationsinformation eller har tillgång till data som lagras på slutanvändarnas enheter. Dagens avtal tillåter det portugisiska ordförandeskapet att inleda samtal med Europaparlamentet om den slutliga texten.

Utkastet till ePrivacy-förordningen kommer att upphäva det befintliga ePrivacy-direktivet. Den nya förordningen kommer att fungera som lex specialis till dataskyddsförordningen (“GDPR”) vilket innebär att den kommer att specificera och komplettera GDPR. Till skillnad från GDPR kommer till exempel många bestämmelser om e-integritet att gälla för både fysiska och juridiska personer.

Ta del av ministerrådets pressmeddelande här och förhandlingsmandat för reviderade regler här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.