EU: Europeiska rådet och Europaparlamentet enas om NIS 2-direktivet

Europeiska rådet och Europaparlamentet har enats om direktivet om en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS 2-direktivet). NIS 2-direktivet kommer att ersätta det befintliga NIS-direktivet som reglerar säkerhet i nätverks och informationssystem. NIS 2-direktivet kommer att omfatta fler privata och offentliga aktörer än NIS-direktivet. Jämfört med NIS-direktivet kommer den också ställa högre cybersäkerhetskrav på de aktörer som omfattas.

Den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet måste nu godkännas formellt. NIS 2-direktivet kommer att träda i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaterna ska sedan införliva de nya delarna i direktivet i nationell rätt. Medlemsstaterna har 21 månader på sig att införliva direktivet i nationell rätt.

Läs Europeiska rådets pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här och förslaget till NIS 2-direktivet här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.