EU: Europeiska rådet och Europaparlamentet enas om NIS 2-direktivet

Europeiska rådet och Europaparlamentet har enats om direktivet om en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS 2-direktivet). NIS 2-direktivet kommer att ersätta det befintliga NIS-direktivet som reglerar säkerhet i nätverks och informationssystem. NIS 2-direktivet kommer att omfatta fler privata och offentliga aktörer än NIS-direktivet. Jämfört med NIS-direktivet kommer den också ställa högre cybersäkerhetskrav på de aktörer som omfattas.

Den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet måste nu godkännas formellt. NIS 2-direktivet kommer att träda i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaterna ska sedan införliva de nya delarna i direktivet i nationell rätt. Medlemsstaterna har 21 månader på sig att införliva direktivet i nationell rätt.

Läs Europeiska rådets pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här och förslaget till NIS 2-direktivet här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.