Search
Close this search box.

EU: Europaparlamentet och rådet når politisk överenskommelse om Data Act

Europaparlamentet och rådet når politisk överenskommelse gällande Data Act (dataförordningen) som lades fram på förslag av EU-kommissionen i februari 2022.

Data Act syftar till att stärka EU:s dataekonomi genom att frigöra industridata, optimera tillgängligheten för och användning av dessa data och att främja en konkurrenskraftig och tillförlitlig europeisk molnmarknad. Syftet är att se till att alla kan utnyttja fördelarna med den digitala revolutionen.

Den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet måste nu godkännas formellt av de båda medlagstiftarna. När Data Act har antagits träder den i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och kommer att börja tillämpas 20 månader efter ikraftträdandet.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Förslag till Data Act

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.