EU: EU-rådet enas om Data Governance Act som ska underlätta delning av data

EU-rådet har enats om ett nytt förslag på Data Governance Act, en ny EU-förordning som ska underlätta nyttjandet av data från den offentliga sektorn. Data Governance Act ska även öka förtroendet för dataförmedlingstjänster och främja dataaltruism över hela EU.

Förslaget på Data Governance Act är en del av en bredare politik med målet att stärka EU:s konkurrenskraft i en alltmer datadriven ekonomi. En central del av denna politik är att skapa tillförlitliga mekanismer som styr hur olika aktörer kan få tillgång till data från den offentliga sektorn och nyttja den, till exempel för att ta fram nya AI-system.

Den nuvarande versionen av Data Governance Act innehåller ett förslag på hur en sådan mekanism för delning av data kan utformas. Förslaget skapar även en rättslig ram för digitala plattformar för frivillig datadelning, så kallade dataförmedlingstjänster. Vidare innehåller förslaget regler som ska underlätta för enskilda och företag att frivilligt göra sina data tillgängliga för det allmänna bästa, till exempel för ett särskilt forskningsprojekt.

Nästa steg är att EU-rådets ordförandeskap inleder förhandlingar om Data Governance Act med Europaparlamentet. Den slutliga lagtexten måste godkännas av både EU-rådet och Europaparlamentet.

Läs EU-rådets pressmeddelande här.

Läs förslaget till Data Governance Act här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.