EU: EU närmar sig en slutlig överenskommelse om ny AI-förordning

Euractiv rapporterar att EU-institutionerna är i slutskedet av att nå en politisk överenskommelse om den nya AI-förordningen. AI-förordningen bygger på en riskbaserad strategi och fastställer strikta skyldigheter för AI-tillämpningar med hög risk.

EU-institutionerna har enats om ett filtersystem som gör det möjligt för AI-utvecklare att undantas från högriskkategorin om de uppfyller vissa villkor, och EU-kommissionen kommer att tillhandahålla en lista med exempel på högrisk- och icke-högriskanvändningsfall.

EU-institutionerna arbetar fortfarande med att definiera och reglera de kraftfulla språkmodellerna, såsom GPT-4, som kan utgöra systemrisker. EU-institutionerna har inte heller nått enighet om vilka AI-tillämpningar som bör förbjudas och vilka undantag som bör beviljas brottsbekämpande myndigheter.

Mer information

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.