EU: EU-kommissionen publicerar förslag på nya regler om vem som kan använda och få åtkomst till data

EU-kommissionen har lämnat förslag på nya regler på vem som får använda och få tillgång till uppgifter som genereras i EU inom alla ekonomiska sektorer. Dataakten kommer enligt kommissionen garantera rättvisa i den digitala miljön, stimulera en konkurrenskraftig datamarknad, öppna möjligheter för datadriven innovation och göra data mer tillgängliga för alla. Dataakten kommer även leda till nya, innovativa tjänster och mer konkurrenskraftiga priser för eftermarknadstjänster och reparationer av uppkopplade föremål.

Enligt EU-kommissionen kommer denna sista horisontella byggsten i kommissionens datastrategi spela en nyckelroll i den digitala omvandlingen, i linje med de digitala målen för 2030.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här, frågor och svar här, samt utkast på Dataakten här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.