EU: EU-kommissionen och det amerikanska handelsdepartementet inleder diskussioner efter Schrems II-målet

EU-kommissionen och U.S. Department of Commerce (amerikanska handelsdepartementet) har inlett diskussioner för att utvärdera möjligheterna för ett nytt förbättrat Privacy Shield-ramverk med anledning av EU-domstolens beslut den 16 juli 2020 i Schrems II-målet. Enligt EU-domstolens beslut ogiltigförklarades Privacy Shield-ramverket som en giltig mekanism för att överföra personuppgifter från EU till USA. Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Pressmeddelandet betonar behovet av att stärka dataskyddet i EU och USA, liksom betydelsen av gränsöverskridande överföringar av personuppgifter för medborgare och ekonomier. EU-kommissionen och U.S. Department of Commerce noterade därutöver att de delar ett gemensamt engagemang för dataskydd och rättsstatsprincipen, och för att fördjupa ländernas ekonomiska förhållanden ytterligare.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.