EU: EU-kommissionen inleder samråd om AI-lag

EU-kommissionen har inlett ett samråd om ett förslag till lag för artificiell intelligens (”AI”).

Enligt EU-kommissionen är det övergripande politiska målet med en reglering av AI att säkerställa laglig och pålitlig utveckling och utnyttjande av AI över hela den inre europeiska marknaden genom att skapa ett ekosystem av förtroende.

Samrådet syftar till att bland annat ge rättssäkerhet för företag och organisationer som marknadsför AI-produkter eller använder sådana tjänster och produkter inom EU. Samrådet är öppet till och med den 10 september 2020.

Den nya lagen förväntas träda i kraft under första kvartalet 2021.

Du kan läsa EU-kommissionens pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här.

Du kan ta del av genomförd konsekvensbedömning, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.