EU: EU-kommissionen beslutar om adekvat skyddsnivå för Storbritannien

EU-kommissionen har beslutat att Storbritannien har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Detta innebär att personuppgifter kan överföras till Storbritannien utan ytterligare skyldigheter, även om Storbritannien inte längre ingår i EES. Beslutet gäller till och med den 27 juni 2025 och kan förlängas ytterligare om villkoren för det är uppfyllda. Samtidigt kan beslutet också återkallas tidigare om Storbritannien sänker skyddsnivån för personuppgifter.

Storbritannien har meddelat att man vill utarbeta nya regler för behandling av personuppgifter. Det råder dock osäkerhet om detta kommer att sänka skyddsnivån. I sådant fall finns det en risk för att beslutet om adekvat skyddsnivå kommer att återkallas före 2025.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.