EU: EU-kommissionen beslutar om adekvat skyddsnivå för Storbritannien

EU-kommissionen har beslutat att Storbritannien har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Detta innebär att personuppgifter kan överföras till Storbritannien utan ytterligare skyldigheter, även om Storbritannien inte längre ingår i EES. Beslutet gäller till och med den 27 juni 2025 och kan förlängas ytterligare om villkoren för det är uppfyllda. Samtidigt kan beslutet också återkallas tidigare om Storbritannien sänker skyddsnivån för personuppgifter.

Storbritannien har meddelat att man vill utarbeta nya regler för behandling av personuppgifter. Det råder dock osäkerhet om detta kommer att sänka skyddsnivån. I sådant fall finns det en risk för att beslutet om adekvat skyddsnivå kommer att återkallas före 2025.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: EU-kommissionens pressmeddelande

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.