EU: Enisa publicerar Threat Landscape 2023

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) har publicerat den 11:e utgåvan av Enisa Threat Landscape 2023. Enisa Threat Landscape 2023 är en årlig rapport från Enisa som analyserar de främsta cyberhoten mot EU:s medborgare, organisationer och cyberspace.

I årets rapport lyfter Enisa bland annat fram de omvälvande effekterna av AI-chattbotar och AI-stödd manipulering av information, särskilt inför de kommande EU-valen 2024. Enligt rapporten registrerades cirka 2 580 incidenter under rapporteringsperioden från juli 2022 till juni 2023. De sektorer som drabbades mest var offentlig förvaltning (19%) och hälsa (8%).

Enisa identifierar även olika typer av hotaktörer, såsom cyberbrottslingar, statliga aktörer och hacktivister, som påverkas av geopolitiska händelser. De främsta motiven för cyberattacker är ekonomisk vinning, störning, spionage, förstörelse eller ideologi. De tekniker som hotaktörerna vanligtvis använder är ransomware, DDoS-attacker, försörjningskedjeattacker, utnyttjande av sårbarheter, molnmisskonfigurationer och trojanisering av kända programvaror.

Mer information

Källa: Enisa Threat Landscape 2023

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.