EU: Enisa publicerar rapport om kryptografi efter kvantumkryptografi

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) har publicerat en rapport om postkvantumkryptografi (PQC), som undersöker behovet av att utforma nya kryptografiska protokoll och integrera postkvantumsystem i befintliga protokoll.

I rapporten framhåller Enisa särskilt att det råder allmän enighet om att kvantdatorer kommer att kunna bryta allmänt använda kryptografiska system med offentliga nycklar när de väl kommer till stånd. Enligt ENISA besvarar rapporten de frågor som PQC ställde för att undvika att äventyra bland annat kryptosystem med offentliga nycklar, e-handel, digitala signaturer och elektroniska identiteter.

Utöver detta innehåller rapporten ett antal tekniska rekommendationer, som exempelvis:

  • Utveckling av riktlinjer för viktiga användningsfall för att bedöma de olika avvägningarna och de system som bäst matchar tillämpningsscenarierna.
  • Nya protokoll eller större ändringar av befintliga protokoll bör vara PQC-medvetna, med hänsyn till PQC-systemens integrationsbehov.
  • Användning av hybridsystem som kan innebära att postkvantumkryptografi läggs till som ett extra lager till prekvantumkryptografi.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.