Search
Close this search box.

EU: EDPB välkomnar EU-kommissionens initiativ avseende cookie pledge

Under sitt senaste plenarsammanträde antog Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) ett brev som svar till EU-kommissionen om det frivilliga initiativet “cookie pledge”. EDPB välkomnar EU-kommissionens initiativ, som syftar till att skydda användarnas grundläggande rättigheter och friheter, att ge dem möjlighet att göra effektiva val och att öka insynen gentemot användarna.

Initiativet om cookie pledge utvecklades av EU-kommissionen som svar på farhågorna om det så kallade cookie fatigue-fenomenet och består av ett frivilligt löfte från företag och andra organisationer om att förenkla hanteringen av cookies och konsumenternas val av personlig reklam. Den 10 oktober 2023 bad EU-kommissionen EDPB att överväga om någon av de föreslagna principerna skulle strida mot dataskyddsförordningen och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

De föreslagna principerna ska säkerställa att användarna får konkret information om hur deras uppgifter behandlas och om konsekvenserna av att acceptera olika typer av cookies. Användarna skulle därför få större kontroll över behandlingen av deras uppgifter. Dessutom bör samtycke, enligt de föreslagna principerna, inte begäras igen under ett år efter att det har vägrats, vilket är ett viktigt steg mot att minska cookie fatigue.

EDPB flaggar dock för att efterlevnaden av principerna för cookie pledge inte är detsamma som efterlevnad av GDPR eller ePrivacy-direktivet, och att dataskyddsmyndigheterna förblir behöriga att utöva sina befogenheter vid behov.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.