Search
Close this search box.

EU: EDPB publicerar rapport om dataskyddsombudens roll och ställning

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) och de nationella dataskyddsmyndigheterna inledde förra året en samordnad åtgärd för att undersöka dataskyddsombudens roll och ställning. I januari publicerade EDPB en rapport som sammanställer de nationella iakttagelserna.

Rapporten innehåller förslag på åtgärder som kan genomföras av de nationella dataskyddsmyndigheterna eller av verksamheterna som har utsedda dataskyddsombud för att stärka ombudens roll och ställning. I en bilaga redovisas de nationella sammanställningarna som legat till grund för rapporten och i en separat Excel-fil redovisas statistik för respektive deltagande land.

Majoriteten av de tillfrågade verksamheterna anser att dataskyddsombuden har nödvändiga färdigheter och kunskaper för att utföra sitt arbete och får regelbunden utbildning i dataskyddsfrågor, att de har tydligt definierade uppgifter och att de inte får påtryckningar om hur de ska utöva sina uppgifter. Dessutom anger verksamheterna att dataskyddsombuden rådfrågas i de flesta fall och förses med tillräcklig information för att fullgöra sina uppgifter, att deras åsikter och rekommendationer följs och att dataskyddsombuden har tillräckliga resurser för att utföra sitt jobb.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.