EU: EDPB publicerar praktiska riktlinjer efter Schrems II-domen

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har tagit fram riktlinjer för tredjelandsöverföringar med anledning EU-domstolens beslut att ogiltigförklara Privacy Shield i Schrems II-målet (läs mer om detta här).

Riktlinjerna, som är på offentligt samråd fram till den 30 november, beskriver de europeiska dataskyddsmyndigheternas förväntningar på hur organisationer ska följa de regler som gäller vid tredjelandsöverföringar, inklusive vilka kompletterande åtgärder som organisationer kan vidta för att skydda sig mot allt för omfattande övervakning utanför Europa.

Riktlinjerna består av två delar; dels riktlinjer om kompletterande skydd för tredjelandsöverföringar, dels riktlinjer för att utvärdera andra staters övervakningslagar mot bakgrund av europeiska grundläggande rättigheter.

Läs EDPB:s pressmeddelande här och riktlinjerna här och här, alla endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.