EU: EDPB och EDPS publicerar gemensamt yttrande över EU-kommissionens förslag till Data Act

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och Europeiska Datatillsynsmannen (EDPS) har offentliggjort ett gemensamt yttrande om den föreslagna datalagen (Data Act). Enligt yttrandet välkomnar EDPB och EDPS de ansträngningar som gjorts för att se till att den nya datalagen inte påverkar den nuvarande dataskyddsregler. Eftersom den nya datalagen också skulle gälla för mycket känsliga personuppgifter uppmanar EDPB och EDPS samtidigt lagstiftarna att se till att de registrerades rättigheter skyddas på lämpligt sätt. Andra än de registrerade bör få tillgång till, använda och dela med sig av personuppgifter i full överensstämmelse med alla principer och regler för dataskydd. Produkterna bör dessutom utformas på ett sådant sätt att de registrerade erbjuds möjligheten att använda enheterna anonymt eller på ett sätt som inkräktar så lite som möjligt på den personliga integriteten.

Syftet med den nya datalagen är att fastställa harmoniserade regler för tillgång till och användning av uppgifter som genereras från ett brett spektrum av produkter och tjänster, inklusive uppkopplade föremål (Internet of Things), hälso- och sjukvårdsutrustning och virtuella assistenter. Den nya datalagen syftar också till att stärka de registrerades rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs pressmeddelandet här och yttrandet här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.