Search
Close this search box.

EU: EDPB och EDPS publicerar gemensamt yttrande över EU-kommissionens förslag till Data Act

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och Europeiska Datatillsynsmannen (EDPS) har offentliggjort ett gemensamt yttrande om den föreslagna Data Act (dataförordningen). Enligt yttrandet välkomnar EDPB och EDPS de ansträngningar som gjorts för att se till att Data Act inte påverkar den nuvarande dataskyddsregler. Eftersom Data Act också skulle gälla för mycket känsliga personuppgifter uppmanar EDPB och EDPS samtidigt lagstiftarna att se till att de registrerades rättigheter skyddas på lämpligt sätt. Andra än de registrerade bör få tillgång till, använda och dela med sig av personuppgifter i full överensstämmelse med alla principer och regler för dataskydd. Produkterna bör dessutom utformas på ett sådant sätt att de registrerade erbjuds möjligheten att använda enheterna anonymt eller på ett sätt som inkräktar så lite som möjligt på den personliga integriteten.

Syftet med Data Act är att fastställa harmoniserade regler för tillgång till och användning av uppgifter som genereras från ett brett spektrum av produkter och tjänster, inklusive uppkopplade föremål (Internet of Things), hälso- och sjukvårdsutrustning och virtuella assistenter. Data Act syftar också till att stärka de registrerades rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information

Källa: EDPB och EDPS pressmeddelande, Yttrande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.