EU: EDPB och EDPS publicerar gemensamt yttrande gällande ramverket för den digitala euron

Vid ett plenarmöte den 17 oktober 2023 antog Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) ett gemensamt yttrande om förslaget till förordning om införandet av den digitala euron.

Förordningen syftar till att införa och reglera de väsentliga aspekterna av den digitala euron, som kommer att ges ut av Europeiska centralbanken. Förordningen fastställer således den rättsliga ramen för en framtida digital euro.

EDPB och EDPS välkomnar flera aspekter av förslaget, bland annat att den digitala euron inte är avsedd som en ersättning för kontanter, utan snarare som ett komplement där användarna alltid kommer att ha möjlighet att använda båda betalningsmedlen. Dessutom är EDPB och EDPS nöjda med att höga standarder för integritet och dataskydd ingår i förslaget.

I sitt yttrande lyfter dock EDPB och EDPS också fram ett antal problem med dataskyddet som bör tas upp i förslaget. Om dessa inte åtgärdas finns det en risk att medborgarnas förtroende för den framtida digitala euron kan undergrävas.

I förslaget föreslås bland annat att en gemensam åtkomstpunkt skulle kunna inrättas för att säkerställa att en persons innehav av digitala euro inte överskrider den tillåtna gränsen. Mot denna bakgrund efterlyses i yttrandet en mer detaljerad beskrivning av behandlingen och ytterligare klargöranden av nödvändigheten och proportionaliteten av denna behandling.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, EDPB och EDPS yttrande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.