EU: EDPB har publicerat riktlinjer gällande inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) meddelade under sin 40:e plenarsession att de antagit en slutlig version av riktlinjerna gällande inbyggt dataskydd (Privacy by Design) och dataskydd som standard (Privacy by Default) enligt artikel 25 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Detta innebär att personuppgiftsansvariga måste genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom pseudonymisering, vilka är utformade för ett effektivt genomförande av dataskyddsprinciper, såsom uppgiftsminimering, och för integrering av de nödvändiga skyddsåtgärderna i behandlingen för att skydda de registrerades rättigheter och friheter. Därutöver bör personuppgiftsansvariga kunna visa att de genomförda åtgärderna är effektiva.

De slutliga riktlinjerna har justerats utifrån de kommentarer och den feedback som inkommit under det offentliga samrådet.

Läs EDPB:s pressmeddelande här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: EDPB:s pressmeddelande, riktlinjerna

 

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.