EU: EDPB antar riktlinjer om begränsningar av den registrerades rättigheter enligt artikel 23 GDPR

Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat den slutliga versionen av riktlinjerna om begränsningar enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) som antogs den 13 oktober 2021. Enligt EDPB syftar riktlinjerna särskilt till att påminna om villkoren för EU-medlemsstaternas eller EU-lagstiftarens användning av sådana begränsningar mot bakgrund av stadgan om de grundläggande rättigheterna och GDPR.

EDPB konstaterar att riktlinjerna ger en grundlig analys av kriterierna för att tillämpa begränsningar, de bedömningar som måste iakttas, hur de registrerade kan utöva sina rättigheter efter att begränsningarna har upphävts och konsekvenserna av överträdelser av artikel 23 GDPR. EDPB konstaterar vidare att riktlinjerna också analyserar hur de lagstiftningsåtgärder som fastställer begränsningarna måste uppfylla kravet på förutsebarhet och undersöker grunderna för de begränsningar som förtecknas i artikel 23.1 GDPR samt de skyldigheter och rättigheter som kan begränsas.

Du kan läsa pressmeddelandet här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: EDPB:s pressmeddelande, riktlinjer

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.