EU: EDPB antar rapport om cookie-banners

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit en rapport om det arbete som utförts av arbetsgruppen för cookie-banners, som inrättades i september 2021 för att samordna svaren på klagomål om cookie-banners som lämnats in till flera dataskyddsmyndigheter inom EES av organisationen None of your business (noyb).

Arbetsgruppen syftade till att främja samarbete, informationsutbyte och bästa praxis mellan dataskyddsmyndigheterna, vilket bidragit till att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt för cookie-banners i hela EES. I rapporten enades dataskyddsmyndigheterna om ett gemensamt nämnare i sin tolkning av de tillämpliga bestämmelserna i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i frågor som avvisningsknappar, förkryssade rutor, utformning av banners eller ikoner för återkallande, bedräglig utformning av länkar och förlitande på berättigat intresse och vidare behandling.

Mer information

Källa: Rapport

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.