EU: EDPB antar rapport om cookie-banners

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit en rapport om det arbete som utförts av arbetsgruppen för cookie-banners, som inrättades i september 2021 för att samordna svaren på klagomål om cookie-banners som lämnats in till flera dataskyddsmyndigheter inom EES av organisationen None of your business (noyb).

Arbetsgruppen syftade till att främja samarbete, informationsutbyte och bästa praxis mellan dataskyddsmyndigheterna, vilket bidragit till att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt för cookie-banners i hela EES. I rapporten enades dataskyddsmyndigheterna om ett gemensamt nämnare i sin tolkning av de tillämpliga bestämmelserna i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i frågor som avvisningsknappar, förkryssade rutor, utformning av banners eller ikoner för återkallande, bedräglig utformning av länkar och förlitande på berättigat intresse och vidare behandling.

Mer information

Källa: Rapport

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.