Search
Close this search box.

EU: EDPB antar bindande beslut om Facebook, Instagram och WhatsApp

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit tre beslut om tvistlösning på grundval av artikel 65 dataskyddsförordningen (GDPR) avseende Meta Platforms Ireland Limited. De bindande besluten tar upp viktiga rättsliga frågor som uppstått i samband med utkasten till beslut av irländska Data Protection Commission (DPC) som ansvarig tillsynsmyndighet avseende Metas plattformar Facebook, Instagram och WhatsApp. EDPB:s bindande beslut spelar en viktig roll för att säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheterna tillämpar dataskyddsförordningen korrekt och konsekvent.

DPC utfärdade utkasten till beslut efter klagomålsbaserade granskningar av de tre plattformarnas behandlingsverksamhet. Utkasten till beslut från Facebook och Instagram gäller särskilt lagligheten och öppenheten i behandlingen av beteendebaserad reklam. Utkastet till beslut om WhatsApp gäller särskilt lagligheten av behandling för att förbättra tjänsterna. Flera tillsynsmyndigheter gjorde invändningar mot de utkast till beslut som utarbetats av DPC, bland annat när det gäller den rättsliga grunden för behandlingen enligt artikel 6 GDPR, principerna för behandling av personuppgifter enligt artikel 5 GDPR och användningen av korrigerande åtgärder, inklusive böter. Eftersom ingen konsensus uppnåddes om dessa invändningar uppmanades EDPB att lösa tvisten mellan tillsynsmyndigheterna inom två månader.

I sina bindande beslut löser EDPB bland annat frågan om huruvida behandling av personuppgifter för att fullgöra ett avtal är en lämplig rättslig grund för beteendebaserad reklam, i fallen Facebook och Instagram, och för förbättring av tjänster, i fallet WhatsApp.

DPC ska anta sina tre slutliga beslut, riktade till den personuppgiftsansvarige, på grundval av EDPB:s bindande beslut och med beaktande av EDPB:s rättsliga bedömning, senast en månad efter det att EDPB har meddelat sina beslut. EDPB kommer att offentliggöra sina beslut på sin webbplats efter det att DPC har meddelat sina nationella beslut till den personuppgiftsansvarige.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.