Search
Close this search box.

EU: Data Act har trätt ikraft och gäller från den 11 september 2025

Den 27 november 2023 antog rådet en ny förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data, Data Act eller dataförordningen. Förordningen publicerades i EU:s officiella tidning den 22 december 2023 och trädde i kraft den 11 januari 2024.

Data Act definierar rätten att få tillgång till och använda data som genererats i EU inom alla ekonomiska sektorer och kommer att göra det lättare att dela data, särskilt industridata. Data Act kommer att ha en betydande påverkan på verksamheter som behandlar data som exempelvis tillverkare av uppkopplade produkter och molntjänstleverantörer.

Data Act ska tillämpas från och med den 11 september 2025.

Vill du lära dig mer om Data Act? Delta i vår nyinsatta kurs Data Act – Introduktion till Data Act (distanskurs).

Mer information

Källa: Data Act (2023/2854)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.