Search
Close this search box.

Norge: Datatilsynet har publicerat frågor och svar angående Schrems II-målet

Datatilsynet har publicerat frågor och svar om EU-domstolens beslut i mål C-311/18 (“Schrems II-målet”).

Datatilsynet ger bland annat rekommendationer för vad som gäller vid överföring av personuppgifter till USA och andra tredjeländer, vilka skyldigheter mottagare av personuppgifter har samt de undantag som finns från reglerna för tredjelandsöverföringar.

Datatilsynet framhåller särskilt att Schrems II-fallet är direkt tillämpligt, utan övergångsperiod, vilket innebär att det inte är möjligt att använda Privacy Shield-ramverket som överföringsgrund och att personuppgiftsansvariga som redan överför uppgifter till icke-godkända tredjeländer antingen måste upphöra med överföringen av sådana uppgifter och samtidigt kräva att mottagaren lämnar tillbaka eller raderar de uppgifter som redan överförts, eller vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att överföringen sker i enlighet med dataskyddsförordningen (“GDPR”).

I fall där ett land inte kan erbjuda adekvat skyddsnivå för överföringen av personuppgifter, måste personuppgiftsansvariga enligt Datatilsynet, lita på artikel 46 i GDPR och kontrollera om det aktuella tredjelandet har åtkomst till personuppgifterna på ett sätt som går utöver vad som är tillåtet enligt europeisk dataskyddslagstiftning.

Mer information

Källa: Datatilsynets frågor och svar

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.