Search
Close this search box.

Danmark: Teleperformance Denmark får allvarlig kritik för att ha lämnat ut onödig information om anställds uppsägning

Datatilsynet anser att det finns skäl att framföra allvarlig kritik mot att Teleperformance Danmark A/S behandling av personuppgifter inte har skett i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Teleperformance Danmark skickat ett mejl internt till alla anställda, av vilket det framgår att klagomål har avslutats gällande ett personalärende om sexuella trakasserier. Enligt Teleperformance Danmark har man gjort detta för att få bort påståendet om att företaget inte tagit anmälningar om klagomål på allvar.

Enligt Datatilsynet ska Teleperformance Denmarks delning av bakgrunden till den anställdes avgång bedömas enligt reglerna i artikel 6.1 GDPR. Av artikel 6.1 (f) GPDR följer att personuppgifter kan behandlas om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller tredje man ska kunna driva ett berättigat intresse, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter kräver skydd av personuppgifter, föregår detta, i synnerhet om den registrerade är ett barn.

Det är Datatilsynets bedömning att Teleperformance Denmarks förklaring, om att man skickat mejlet för att få bort påståendet att företaget inte tagit anmälningar om klagomål på allvar, i princip inte varit nödvändig för att informera arbetsplatsen brett om bakgrunden till uppsägningen. Datatilsynets har i detta sammanhang fäst vikten av att informationen skett till en vidare krets inom företaget, eftersom mejlet har vidarebefordrats till alla de cirka 100 anställda i Teleperformance Danmark. 

Enligt Datatilsynet har det således inte varit nödvändigt att informera alla anställda i företaget om anledningen till anställdes uppsägning för att minska eventuell oro kring uppsägningen, och att företagets önskan att verka aktiv kan hanteras på annat sätt.

Datatilsynet finner således att Teleperformance Denmarks information om skälet till den anställdes uppsägning har stridit mot artikel 6.1 (f) GDPR. Detta ger Datatilsynet anledning att framföra allvarlig kritik.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Teleperformance Denmark A/S

Beslutsnummer: 2021-31-5260

Beslutsdatum: 2022-10-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.