Danmark: Jagtbar Randers får kritik för handläggning av klagandens begäran om insyn

Datatilsynet anser att det finns skäl att framföra kritik mot Jagtbar Randers ApS handläggning av klagandens begäran om tillgång enligt artikel 15.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår bland annat att det under handläggningen av ärendet framkommit att Jagtbar Randers förvarat en skärmdump av den klagandes Facebook-profil för att kunna identifiera honom. Efter att den klagande begärt tillgång till informationen valde emellertid Jagtbar Randers att ta bort skärmdumpen av den klagandes Facebook-profil utan att först lämna över en kopia av informationen. Jagtbar Randers noterade i detta sammanhang att företaget informerat den klagande om att de haft skärmdumpen av den klagandes Facebook-profil samt URL-länken till samma profil.

Av artikel 15 GDPR följer att den registrerade har rätt att få den personuppgiftsansvariges bekräftelse på behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade. Därutöver har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att förse den registrerade med ett antal uppgifter om till exempel den personuppgiftsansvarige och dennes behandling av personuppgifter. Av bestämmelsen följer också att om den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifter om den registrerade har den registrerade rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas i enlighet med artikel 15.1.

Enligt Datatilsynet har Jagtbar Randers hantering av den klagandens begäran om tillgång skett i strid med artikel 15.1 GDPR. Jagtbar Randers har, genom att endast informera den klagande om att företaget har en skärmdump av den klagandens Facebook-profil och inte överlämnat en kopia av informationen, inte svarat på den klagandens begäran om åtkomst i enlighet med med artikel 15 GDPR. Enligt Datatilsynet räcker det således inte med att informera en registrerad om vilka personuppgifter den personuppgiftsansvarige har om honom eller henne. Rätten till tillgång innebär också att den registrerade har rätt att få en kopia av informationen.

Till följd av detta anser Datatilsynet att det finns skäl att framföra kritik mot Jagtbar Randers handläggning av den klagandens begäran om tillgång.

 

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Jagtbar Randers ApS

Beslutsnummer: 2021-31-5346

Beslutsdatum: 2022-01-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.