Search
Close this search box.

Danmark: Digitaliseringsstyrelsen får allvarlig kritik för att ha behandlat för mycket personuppgifter

Datatilsynet riktar allvarlig kritik mot Digitaliseringsstyrelsen för att ha behandlat personuppgifter i strid med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) dataskyddsförordningen (GDPR).  

Av beslutet framgår att Digitaliseringsstyrelsen erbjuder en körkortsapp som gör att medborgare kan få en elektronisk version av sitt körkort på sin telefon, som ett frivilligt komplement till det fysiska körkortet. Informationen om körkortsinnehavare kommer från körkortsregistret, och Digitaliseringsstyrelsen tar emot och lagrar körkortsinformation om alla som har ett giltigt danskt körkort.

Datatilsynet har undersökt om Digitaliseringsstyrelsen följer principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Uppgiftsminimering handlar om att personuppgiftsansvariga inte ska behandla personuppgifter som de inte behöver. Som medborgare måste man kunna lita på att myndigheter och företag inte samlar in och lagrar dina personuppgifter om de inte har en god anledning att göra det.

Syftet med att Digitaliseringsstyrelsen lagrar en kopia av informationen från körkortsregistret är att kunna erbjuda ett digitalt körkort. Men av de cirka 4 miljoner medborgare som har ett giltigt körkort är det bara cirka 1,7 miljoner som har anmält sig till systemet och använder körkortsappen.

Principen om uppgiftsminimering är en grundläggande princip som bland annat syftar till att motverka onödig ackumulering av medborgarnas personuppgifter. Som medborgare måste man kunna lita på att myndigheter och företag inte samlar in och lagrar dina personuppgifter om de inte har en god anledning att göra det. Och detta gäller oavsett vilken typ av information det handlar om, och även om informationen tas om hand.

Digitaliseringsstyrelsen har uppgett att eftersom körkortsregistret är ett äldre stordatorsystem har det inte funnits någon annan möjlighet än att Digitaliseringsstyrelsen får ett utdrag ur körkortsregistret för de medborgare som har ett giltigt körkort. Digitaliseringsstyrelsen har uppgett att de till exempel inte kan erbjuda snabb registrering för nya användare av körkortsappen om körkortsinformationen inte är tillgänglig.

Datatilsynet konstaterar efter en genomgång av ärendet att att det strider mot principen om uppgiftsminimering när Digitaliseringsstyrelsen behandlar personuppgifter om mer än 2 miljoner medborgare som inte har anmält sig till det digitala körkortet. Datatilsynets beslut innebär allvarlig kritik mot Digitaliseringsstyrelsen och ett förbud mot att behandla uppgifter om medborgare som inte har anmält sig till systemet. Detta innebär att Digitaliseringsstyrelsen i framtiden endast får behandla personuppgifter om medborgare som faktiskt har anmält sig.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 56 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Digitaliseringsstyrelsen

Beslutsnummer: 2022-432-0099

Beslutsdatum: 2023-11-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.