Danmark: Datatilynet uppdaterar vägledning om behandling av varningsregister

Datatilsynet har publicerat en uppdaterad version av sin vägledning om varningsregister. Uppdateringen består enligt Datatilsynet huvudsakligen av fler exempel.

Ett varningsregister är ett register som upprättas i syfte att lämna ut information för att varna andra för affärs- eller anställningsförhållanden med en registrerad. En registrerad kan i detta sammanhang vara en enskild person eller en typ av företag. Exempel på varningsregister kan vara ett register där hyresvärdar kan söka upp potentiella hyresgäster för att se om de tidigare har brutit mot ett hyresavtal. Privata aktörer behöver alltid tillstånd från Datatilsynet för att inrätta ett register över varningar.

I den uppdaterade version av vägledningen har Datatilsynet lagt till nya exempel för att göra vägledningen mer konkret och lättare att använda för personuppgiftsansvariga som antingen redan har ett register över varningar eller vill begära tillstånd från Datatilsynet för att inrätta ett sådant register.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.