Danmark: Datatilynet uppdaterar vägledning om behandling av varningsregister

Datatilsynet har publicerat en uppdaterad version av sin vägledning om varningsregister. Uppdateringen består enligt Datatilsynet huvudsakligen av fler exempel.

Ett varningsregister är ett register som upprättas i syfte att lämna ut information för att varna andra för affärs- eller anställningsförhållanden med en registrerad. En registrerad kan i detta sammanhang vara en enskild person eller en typ av företag. Exempel på varningsregister kan vara ett register där hyresvärdar kan söka upp potentiella hyresgäster för att se om de tidigare har brutit mot ett hyresavtal. Privata aktörer behöver alltid tillstånd från Datatilsynet för att inrätta ett register över varningar.

I den uppdaterade version av vägledningen har Datatilsynet lagt till nya exempel för att göra vägledningen mer konkret och lättare att använda för personuppgiftsansvariga som antingen redan har ett register över varningar eller vill begära tillstånd från Datatilsynet för att inrätta ett sådant register.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.