Danmark: Datatilynet uppdaterar vägledning om behandling av varningsregister

Datatilsynet har publicerat en uppdaterad version av sin vägledning om varningsregister. Uppdateringen består enligt Datatilsynet huvudsakligen av fler exempel.

Ett varningsregister är ett register som upprättas i syfte att lämna ut information för att varna andra för affärs- eller anställningsförhållanden med en registrerad. En registrerad kan i detta sammanhang vara en enskild person eller en typ av företag. Exempel på varningsregister kan vara ett register där hyresvärdar kan söka upp potentiella hyresgäster för att se om de tidigare har brutit mot ett hyresavtal. Privata aktörer behöver alltid tillstånd från Datatilsynet för att inrätta ett register över varningar.

I den uppdaterade version av vägledningen har Datatilsynet lagt till nya exempel för att göra vägledningen mer konkret och lättare att använda för personuppgiftsansvariga som antingen redan har ett register över varningar eller vill begära tillstånd från Datatilsynet för att inrätta ett sådant register.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.