Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot skola för missad incidentanmälan

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fattat beslut i ett fall där en elev på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus klagat på att skolan av misstag skickat en skriftlig varning i samband med för mycket frånvaro till en annan elev. Felet uppstod i samband med att en anställd uppgett felaktigt personnummer när han skickade varningen via e-Boks. Därefter konstaterades att information om klagandens frånvaro varit känd av andra på skolan.

Med anledning av det inträffade har Datatilsynet uttryckt kritik mot att skolan inte har anmält händelsen till myndigheten enligt artikel 33 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). I bedömningen framhöll Datatilsynet att skolan inte visat att det varit osannolikt att händelsen kunde innebära en risk för klagandens rättigheter och friheter. Enligt Datatilsynet skulle händelsen exempelvis kunna skada den klagandes rykte.

Av beslutet framgår vidare att Datatilsynet inte funnit skäl att åsidosätta skolans bedömning av vilka åtgärder som varit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 GDPR. I detta sammanhang betonade Datatilsynet att det inträffade varit en engångshändelse, att endast ett fåtal betrodda anställda skickade ifrågavarande brev, att ledningen ofta betonade för dessa anställda vikten av att ange rätt personnummer och att den enskilde medarbetaren alltid dubbelkollar personnummer innan en varning skickas. Datatilsynet uppmanade dock skolan att ompröva sina säkerhetsåtgärder om händelsen inträffar igen.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på danska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.