Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot apoteks användning av foton på tidigare anställd

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har på grundval av ett klagomål framfört kritik mot att Hadsund Apotek använt bilder på en tidigare anställd i en marknadsföringsvideo, som publicerats på apotekets Facebook-sida. Händelsen inträffade i samband med Hadsund Apoteks rekrytering av nya studenter.

Av beslutet framgår att den klagande uppgett att hon inte samtyckt till att bilder på henne får användas i marknadsföringssyfte av hennes tidigare arbetsgivare. Omvänt uppgav Hadsund Apotek att apoteket kunde använda bilderna utan klagandens samtycke, eftersom Hadsund Apoteks berättigade intresse översteg klagandens intressen. Hadsund Apotek uppgav vidare att bilderna är situationsbilder och inte porträttbilder, och att bilderna har använts för marknadsföring via apotekets Facebook-profil i flera år.

Efter en genomgång av ärendet konstaterar Datatilsynet att det finns skäl att framföra kritik mot Hadsund Apotek behandling av personuppgifter. Enligt Datatilsynet har Hadsund Apotek inte använt bilderna på den tidigare anställde i enlighet med artikel 6 i dataskyddsförordningen (GDPR). Datatilsynet ansåg bland annat:

  • att användning av bilder på tidigare eller nuvarande anställda i marknadsföringssyfte i princip förutsätter arbetstagarens samtycke,
  • att Hadsund Apotek inte inhämtat klagandens samtycke, och
  • att den rättsliga grunden intresseavvägning inte kunde användas i ärendet.

Datatilsynet beslutade också att ge Hadsund Apotek ett föreläggande att radera de aktuella bilderna från marknadsföringsvideon som apoteket publicerat på Facebook.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Hadsund Apotek

Beslutsnummer: 2021-31-4820

Beslutsdatum: 2021-12-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.