Danmark: Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot Zoo i Köpenhamn för inträffad personuppgiftsincident

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot Zoo i Köpenhamn (“ZOO”) efter ett rapporterat dataintrång. Enligt Datatilsynet har den tekniska inställningen på inloggningssidan för årskortsinnehavare gjort det enkelt för obehöriga att få tillgång till andras personuppgifter. Vidare har det funnits felaktigheter i den information som ZOO lämnat till registrerade i samband med dataintrånget.

Beslutet fattades eftersom Datatilsynet ansett att ZOO inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder eftersom det varit alltför lätt att få otillåten tillgång till årskortinnehavarnas personuppgifter. Inloggningsuppgifterna för årskortinnehavarna har endast bestått av en kombination av två numeriska värden utan någon begränsning i antalet inloggningsförsök.

Vidare har Datatilsynet också kritiserat ZOO då de inte informerat de registrerade (årskortsinnehavarna) för vilka det funnits en hög risk och att den information som lämnats i allmänhet inte varit sann och inte angett sannolika konsekvenser, riskscenarier eller hur länge dataintrånget pågått. De registrerade har därför inte haft möjlighet bedöma vilka försiktighetsåtgärder de kan behöva vidta för att skydda sig själva.

ZOO har med anledning av det inträffade beordrats att korrigera den ofullständiga informationen som lämnats till alla registrerade. ZOO har också beordrats att informera registrerade om överträdelsen i de fall där det funnits en hög risk.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.