Danmark: Datatilsynet svarar på fråga om oavsiktlig överföring av tredjeländer

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har på grundval av en specifik begäran från företaget KOMBIT kommenterat om det kommer att ske en oavsiktlig överföring av tredjeländer när det av personuppgiftsbiträdesavtalet framgår att personuppgiftsbiträdet förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter utifrån beslut av offentliga myndigheter, inklusive tredjeländer.

Kort efter publiceringen av Datatilsynets riktlinjer om molnet vände sig KOMBIT till myndigheten med en specifik fråga föranledd av riktlinjernas avsnitt om utlämnande av information till myndigheter i tredjeländer.

Konkret handlar KOMBIT:s fråga om att företaget, som levererar Aula-systemet till de danska kommunerna, använder Netcompany som underleverantör, som i sin tur använder sig av Amazon Web Services (AWS) som underleverantör. Enligt KOMBIT behandlas uppgifterna som utgångspunkt inom EU/EES, men det framgår även av personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Netcompany och AWS att detta kan frångås om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller ett bindande beslut från en offentlig myndighet. KOMBIT:s frågan gäller således, om AWS tillämpar undantaget, om det sker en avsiktlig eller oavsiktlig överföring till tredje land.

Enligt Datatilsynet svar på KOMBIT:s fråga kommer detta att vara en avsiktlig överföring till ett tredje land. Kommunerna ska därför se till att reglerna om överföringar till tredje land efterlevs när eller om AWS gör sådana överföringar i enlighet med de instruktioner som anges i personuppgiftsbiträdesavtalet.

Datatilsynet planerar en fortsatt dialog med KOMBIT om hanteringen av denna fråga.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: KOMBIT

Beslutsnummer: 2022-212-3529

Beslutsdatum: 2022-03-29

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.