Danmark: Datatilsynet har granskat statliga myndigheters tillsyn över personuppgiftsbiträden

Hösten 2021 påbörjade Datatilsynet skriftliga granskningar av följande sex statliga myndigheters tillsyn av sina personuppgiftsbiträden:

För att kunna välja ut relevanta personuppgiftsbiträden bad Datatilsynet initialt att få en lista över personuppgiftsbiträden som myndigheterna anförtror känslig och/eller konfidentiell information till.

På grundval av de listor som tillhandahölls valde Datatilsynet ut 1-2 personuppgiftsbiträden vid varje myndighet, som Datatilsynet följde upp med avseende på myndighetens tillsyn av dessa personuppgiftsbiträden.

I detta sammanhang bad Datatilsynet myndigheterna att svara på:

  • om de har en plan för övervakning av de utvalda personuppgiftsbiträdena, inklusive deras överväganden om hur ofta och vad som övervakas,
  • om myndigheterna övervakat de utvalda personuppgiftsbiträdena, och
  • hur myndigheterna hade följt upp eventuell tillsyn av personuppgiftsbiträdena.

I fem fall fann Datatilsynet inga skäl för att åsidosätta de personuppgiftsansvarigas bedömning att deras tillsyn av deras personuppgiftsbiträden skett i enlighet med dataskyddsreglerna.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.