Danmark: Datatilsynet granskar Aarhus Universitetshospitals användning av Instagram

Datatilsynet har inlett ett ärende mot Region Midtjylland med fokus på Aarhus Universitetshospitals användning av Instagram.

Ärendet inleddes efter en förfrågan från en patient som gjort Datatilsynet medveten om att bilder på patienter regelbundet publiceras på universitetssjukhusets Instagramkonto. Bilderna delas i en form som kan tyckas göra det möjligt att utläsa hälsouppgifter om patienterna. Datatilsynet har därför bett Region Midtjylland att ta ställning till ett antal frågor om användningen av Instagram.

Enligt Datatilsynet befinner patienter sig i en sårbar situation när de är inlagda på ett sjukhus, där det kan vara svårt att överblicka konsekvenserna av att bilder på dem, även sjukhusets intentioner är de bästa, delas på sociala medier. Datatilsynet har därför ställt frågor till Region Midtjylland om bland annat rättslig grund, transparens, riskbedömning och konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.