Danmark: Datatilsynet granskar Aarhus Universitetshospitals användning av Instagram

Datatilsynet har inlett ett ärende mot Region Midtjylland med fokus på Aarhus Universitetshospitals användning av Instagram.

Ärendet inleddes efter en förfrågan från en patient som gjort Datatilsynet medveten om att bilder på patienter regelbundet publiceras på universitetssjukhusets Instagramkonto. Bilderna delas i en form som kan tyckas göra det möjligt att utläsa hälsouppgifter om patienterna. Datatilsynet har därför bett Region Midtjylland att ta ställning till ett antal frågor om användningen av Instagram.

Enligt Datatilsynet befinner patienter sig i en sårbar situation när de är inlagda på ett sjukhus, där det kan vara svårt att överblicka konsekvenserna av att bilder på dem, även sjukhusets intentioner är de bästa, delas på sociala medier. Datatilsynet har därför ställt frågor till Region Midtjylland om bland annat rättslig grund, transparens, riskbedömning och konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.