Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet anser att Rigsrevisionens insamling av personuppgifter sker inom ramen för dataskyddsreglerna

Datatilsynet anser att Rigsrevisionens behandling av personuppgifter i samband med revisionsverksamheten sker inom ramen för dataskyddsreglerna, inklusive reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Datatilsynet den 29 augusti 2023 inledde ett ärende om Rigsrevisionens rättsliga grund för behandling av personuppgifter när Rigsrevisionen utför sin revisionsverksamhet. I detta sammanhang undersökte Datatilsynet också hur Rigsrevisionen säkerställer efterlevnaden av principen om uppgiftsminimering.

Efter en genomgång av ärendet konstaterar Datatilsynet att Rigsrevisionen har en rättslig grund i artikel 6.1 (e) GDPR för att samla in personuppgifter när Rigsrevisionen utför sin revisionsverksamhet. Datatilsynet konstaterar också, baserat på den information som lämnats av Rigsrevisionen, att Rigsrevisionen inte samlar in mer information än nödvändigt varför insamlingen av personuppgifter sker inom ramen för artikel 5.1 (c) GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Rigsrevisionen

Beslutsnummer: 2023-432-0022

Beslutsdatum: 2023-11-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.