Search
Close this search box.

Belgien: Kommun får reprimand för överträdelse av principen om uppgiftsminimering

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) utfärdade en varning till en kommunen för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade ägde fastigheter som han hyrde ut till turister. Den registrerade fick ett formulär för turistskatt från kommunen där han skulle fylla i personuppgifter om sig själv och födelsedatum, vistelsens längd och hyresgästernas fullständiga namn. Den registrerade ansåg att behandlingen stred mot principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR och saknade rättslig grund enligt artikel 6 GDPR, och lämnade därför in ett klagomål till GBA.

GBA konstaterade att insamlingen av alla uppgifter som inte var absolut nödvändiga för turistskatteändamål var orimlig och stred mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Turistskatten beräknas baserat på antalet boende, varför all annan information såsom födelsedata, vistelsens varaktighet och namn var onödig.

GBA skiljde mellan insamling av den registrerades uppgifter och insamling av hyresgästers uppgifter. Enligt GBA kunde kommunen endast åberopa en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 (c) GDPR för den insamling som rörde hyresgäster. Den personuppgiftsansvarige kunde dock inte förlita sig på någon rättslig skyldighet att samla in uppgifter om fastighetsägaren.

GBA utfärdade en reprimand mot den personuppgiftsansvarige för överträdelse av artiklarna 5.1 (c) och GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 17 GDPR, art. 77 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 99/2023

Beslutsdatum: 2023-07-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.