Search
Close this search box.

Belgien: Högskola får reprimand för olaglig hantering av lärares uppsägning

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ger en högskola en reprimand för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en högskola avskedat en av sina lärare efter att en student påstått att läraren begått ett fysiskt övergrepp mot studenten. Efter en intern utredning avskedades läraren. Högskolans styrelse informerade sin personal och lärarens studenter om uppsägningen och skälen bakom. I januari 2020 lämnade läraren in ett klagomål till GBA.

Efter en utredning av ärendet konstaterade för det första att enbart det faktum att föreläsaren har avskedats på goda grunder motiverar ett omedelbart och legitimt behov av att meddela detta till studenter och kollegor. Vissa av e-postmeddelandena skickats dock till studenter som inte längre var inskrivna. I detta avseende konstaterade GBA att kommunikationen inte var nödvändig och konstaterade en överträdelse av artikel 6.1 (f) GDPR. När det gällde e-postmeddelandena till nuvarande studenter och kollegor konstaterade GBA att det inte fanns något behov av att informera om skälet till uppsägningen.

Slutligen konstaterade GBA att högskolan inte tagit tillräcklig hänsyn till lärarens grundläggande fri- och rättigheter när högskolan skickade e-postmeddelandena. Enligt GBA tillhandahöll högskolan inte tillräckligt med objektivt underbyggda element. GBA konstaterade därför att den lärarens fri- och rättigheter kränkts i alltför hög grad. Följaktligen konstaterades en överträdelse av artikel 6.1 (f) GDPR.

GBA gav högskolan en reprimand och motiverade detta med att högskolan visat bristande omsorg och respekt för lärarens personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 54 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 145/2023

Beslutsdatum: 2023-10-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.