Belgien: GBA avvisar klagomål gällande parkeringssystem som använder automatisk nummerplåtsigenkänning

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har avvisat ett klagomål om kameror för automatisk nummerplåtsigenkänning, eftersom klagomålet inte uppfyllde kriterierna för att ha en stor personlig inverkan på den registrerade i den mening som avses i artikel 35 dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ett klagomål lämnats in till GBA mot ett parkeringssystem som använder automatisk nummerplåtsigenkänning för att registrera och debitera bilar som parkerar i underjordiska garage. Den registrerade ifrågasatte den dataskyddsrättstliga aspekten av systemet och begärde information om en konsekvensbedömning avseende dataskydd som utförts av den personuppgiftsansvarige för behandlingen.

GBA beslutade att lägga ner klagomålet på grund av brist på personligt intresse och bevis från den registrerade. GBA ansåg att den registrerade inte utövat några rättigheter som berörd person enligt GDPR och inte visat att han själv använt ett sådant parkeringssystem. GBA drog slutsatsen att bevisbördan låg på den registrerade att fastställa överträdelser av GDPR, och noterade att den registrerade kunde lämna in ett nytt klagomål om den registrerade kunde visa en överträdelse av skyldigheten att informera enligt artikel 14 GDPR eller brist på konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 14 GDPR, art. 35 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 129/2023

Beslutsdatum: 2023-09-06

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.