Search
Close this search box.

Belgien: Företag med säte i USA får varning för överträdelser av GDPR

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) utfärdar en varning mot en personuppgiftsansvarig för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad i Belgien fått ett e-post med direktmarknadsföring från en personuppgiftsansvarig med säte i USA. Den 23 februari 2023 begärde den registrerade att den personuppgiftsansvarige skulle radera hans uppgifter enligt artikel 17.1 GDPR, men den personuppgiftsansvarige följde inte upp begäran varpå den registrerade lämnade in ett klagomål till GBA.

GBA konstaterade att behandlingen i fråga var relaterad till erbjudandet av varor och tjänster till en registrerad i EU. Vissa konferenser som anordnats av den personuppgiftsansvarige har ägt rum i Europa och den personuppgiftsansvarige har en GDPR-policy. Dessa faktorer innebär enligt GBA att den personuppgiftsansvarige haft för avsikt att aktivt erbjuda dessa tjänster inom EU, vilket gör att GDPR är tillämplig på behandlingen av den registrerades personuppgifter.

När det gäller begäran om radering konstaterade GBA att den personuppgiftsansvarige genom att inte svara på begäran om radering brutit mot artiklarna 12.3, 12.4 och 17.1 GDPR. Den personuppgiftsansvarige hade vidare brutit mot artikel 27.3 GDPR genom att inte ha utsett en företrädare i en av de medlemsstater där företaget är verksamt, samt artiklarna 13 och 14 GDPR genom att inte ha tillhandahållit identiteten och kontaktuppgifterna för en sådan företrädare till de registrerade. Mot bakgrund av ovanstående utfärdade GBA en varning mot den personuppgiftsansvarige.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 3 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR, art. 17 GDPR, art. 27 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 87/2023

Beslutsdatum: 2023-06-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.