Belgien: Företag föreläggs uppfylla registrerads begäran om tillgång och radering

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) har utfärdat ett föreläggande mot ett företag för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade fått olika samtal från den personuppgiftsansvarige, som använt olika telefonnummer. Samtalen kom från nationella, utländska och anonyma nummer. Den registrerade bad den personuppgiftsansvarige om en kopia på dennes uppgifter enligt artikel 15 GDPR, och bad den personuppgiftsansvarige flera gånger att ta bort dennes uppgifter enligt artikel 17 GDPR. Den registrerade lämnade in begäran om radering via e-post och genom att använda den personuppgiftsansvariges webbplats. Den personuppgiftsansvarige svarade dock aldrig.

GBA ansåg att den registrerade på ett korrekt sätt lämnat in en begäran om tillgång och radering enligt artiklarna 15 och 17 GDPR. GBA ansåg att den personuppgiftsansvarige brutit mot artiklarna 12.3, 15.1 och 17.1 GDPR genom att inte svara på den registrerades begäran. GBA beordrade därför den personuppgiftsansvarige att uppfylla den registrerades begäran inom 30 dagar.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 17 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 160/2022

Beslutsdatum: 2022-11-08

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.