Belgien: Företag får reprimand för missbruk av tidigare anställds e-postkonto

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ger personuppgiftsansvarig en reprimand för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en tidigare anställd hos ett företag klagat till GBA då hans gamla e-postkonto användes av företaget utan hans tillstånd. Företaget skickade ett e-postmeddelande från hans konto till företagets kunder och informerade dem om den tidigare anställdes nya anställning och kontaktuppgifter. Den tidigare anställda hävdade också att hans e-postkonto inte raderats och att företaget läst innehållet i de meddelanden som fanns på e-postkontot.

Enligt GBA måste företaget respektera de rättigheter och förväntningar som de tidigare anställda har när det gäller deras personuppgifter. Företaget måste också enligt GBA informera de tidigare anställda om hur deras e-postkonton kommer att behandlas efter att de avslutat sin anställning. avgång.

GBA konstaterade därför att företaget brutit mot principerna om ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (b) och 5.1 (c) GDPR, kravet på rättslig grund enligt artikel 6.1 (b) och 6.1 (f), samt kravet på information enligt artikel 13.1 (c) GDPR.

GBA utfärdade en reprimand mot företaget och uppmanade det att följa GDPR. GBA avskrev dock en del av klagomålet som gällde raderingen av e-postkontot på grund av brist på bevis.

Mer information

Myndighet: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Land: Belgien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 135/2023

Beslutsdatum: 2023-09-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.